Exchange Server 2016 Unattended Installation

Att installera Microsoft Exchange Server 2016 obevakat är nästintill lika enkelt som att installera upp Active Directory med PowerShell. Så här satte jag ihop mitt tillvägagångssätt och mina PowerShell script (dessa script kan självfallet förbättras och inbakas till ett script men har här valt att göra det enkelt): Förutsättningar: En färdig Active Directory-miljö installerad med…

Office 2016 Deployment

Att inkludera nya Office 2016 i en referens-image är inget svårt och tar nästan noll i tid. Många gånger kan just denna installation i vanliga fall ta en väldigt lång tid och speciellt om man ska hämta hem installationen från Microsoft, då installationsfilerna är över 2 GB.  Här är en snabb steg-för-steg guide för att…

vSphere Auto Deploy med PowerCLI

Visst ska det vara enkelt att installera upp nya maskiner, så som Windows klienter till ESXi hostar. Allt för att få igång maskinerna så snabbt som möjligt och med så lite manuell konfiguration som det bara går. Här är en steg-för-steg guide för just Auto Deploy VMwares ESXi hostar, så du snabbt kan få igång…

WSUS hotfix för att supportera Windows 10

Vid nyinstallation av WSUS så har man inte stödet för Windows 10 fullt ut, därför har det kommit en hotfix för just detta. För att kunna supportera och skicka ut ”Feature Updates” till Windows 10 maskiner behöver denna patch installeras – KB3095113. I WSUS visas Windows 10 maskiner som ”Windows Vista”. Inte så korrekt i…